Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Vedci teleportovali atómy

20. 2. 2009

Vedci teleportovali atómy

Úspešnú teleportáciu atómov dosiahnutú minulý mesiac oznámila štvorica vedcov Ashton Bradley, Simon Haine, Murray Olsen a Joseph Hope z austrálskeho ARC Centre of Excellence for Quantum-Atom Optics (ACQAO).

Úspešný pokus bol založený na inom princípe ako všeobecne uznávanom perspektívnom princípe použiteľnom pre teleportáciu, kvantového zviazania častíc.
V tomto prípade použili vedci na prečítanie stavov atómov a ich prenesenie laser. Umožnilo to zmrazene atómov na teplotu blízku absolútnej nule, pri ktorej po excitovaní laserom celá skupina atómov vyprodukuje fotóny nesúce informáciu o ich stave vyslané spoločným smerom.

Fotóny je možné preniesť optickým vláknom a na cieľovom mieste nimi excitovať rovnako zmrazené atómy, čo prenesie stav jednotlivých atómov.

V súčasnosti sa za najperspektívnejší spôsob, ako realizovať teleportáciu, považuje využije tzv. kvantového zviazania častíc. Vychádza zo zaujímavého kvantového javu, pri ktorom dvojica častíc vzniknutých špecifickým spôsobom je aj po oddelení a pri ľubovoľnej vzdialenosti zviazaná a zmeny kvantového stavu jednej sa prejavia aj u druhej častice z páru.

Častice je tak možné mať na dvoch miestach a realizovať zmenami stavov teleportáciu stavov iných atómov. Technika ale vyžaduje aj klasický komunikačný kanál a maximálna rýchlosť teleportácie je rovnako ako v prípade priameho prenosu informácie o stave fotónmi limitovaná podľa súčasných znalostí na rýchlosť svetla.

Podľa vedcov z ACQAO technológie založené na kvantovom zviazaní častíc ale dosahujú v súčasnosti presnosť len okolo 85%, nimi objavená technológia má potenciál dosiahnuť výrazne presnejší prenos. Nevýhodou je naopak potrebné zmrazenie tesne nad absolútnu nulu.

Skúmanie reálnej teleportácie hmoty je v súčasnosti len v začiatkoch, keď sa vývoj sústreďujú zatiaľ len na prenos stavov individuálnych častíc alebo atómov. Adaptovanie na prenos hmoty zloženej z rozličných a rozlične usporiadaných atómov bude predstavovať pravdepodobne väčšiu prekážku ako samotná teleportácia častíc a atómov.

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

i ja chcem

(janko hrško, 30. 3. 2011 14:15)

bomba i ja chcem !